Září 2016

Pln strachu - Zdravotní karta

26. září 2016 v 21:21 | M. J. Nachio |  Jednorázovky

CHOROBOPIS

Jméno: Daniel
Příjmení: Merkonnt
Datum narození: 11.11.1996
Aktuální věk: 15 let (ke dni 20.7.2012)

Obecná diagnóza
Chlapec o sobě mluví jen velmi zřídka. Preferuje konverzaci zaměřenou na jeho osobnosti.
Považuji ho za vnímavého, inteligentního a velmi emocionálního. Zprvu jsem jej podezřívala z fingování jeho onemocnění, ale vzhledem k jeho minulosti je téměř jasné, že vše opravdu prožívá.
Dg.:
Rozštěpení osobnosti
PTSD
Disociální porucha osobnosti
Emočně nestabilní/hraniční porucha osobnosti
Úzkostná porucha osobnosti
Schizoafetkivní porucha osobnosti
Akutní psychotická porucha s bludy

CV
Prenatální období
Matka Dara Harperová - 21-letá prostituka. Závislost na heroinu, cigaretách, alkoholu i jiných omamných látkách. Se svou činností nepřestala ani v těhotenství.

Postnatální období
Dne 11.11.1996 v 5:05 se Daniel narodil po devíti hodinovém porodu - bez závažných komplikací. 49 cm, 2,8 kg.

Po dvou měsíčním pozorování v nemocnici St. Antoanetty pro možnou epileptickou poruchu umístěn do kojeneckého ústavu St. Ursula. Epi nepotrvzena.

Ve věku dvou let adoptován manželským párem Jennou a Brianem Draenovými v Berkely,, Kalifornie, Spojené státy americké.

Od pěti let týrán svými adoptivními rodiči (omezování osobní svobody - zavírání do komory, svazování, odnětí vody a potrevin; sexuální zneužívání - pořizování pornografického materiálu chlapce, nucení k uspokojování obou rodičů, znásilňován ze strany otčíma Brianem Draenorem).
Týrání ukončeno v roce 2002. Draenorovi odsouzeni k odnětí svobody. Daniel opět předán do Ústavní péče.

V roce 2004 dán k pěstounům Cassie a Adamovi Merkonntovým za přísného dohledu sociální služby. Merkonntovi mají dvě děti, a to Darrena (aktuálně 8 let) a Jane (aktuálně 18 let). Žijí v San Rafael, Kalifornie, Spojené státy Americké.
Dle všeho své vzpomínky na dosavadní dětství vytěsnil. Trápen jen nočními děsy.

Od roku 2007 v mé ambulatní péči. Schůzky plánovány jednou za čtvrt roku.

V roce 2010 nastává změna chování. Projevují se počátky rozštěpení osobnosti. Pbjevuje se první osobnosti nazvána Zachary, za jehož vlivu napadl Daniel svého spolužáka. Do této chvíle byl Daniel nekonfliktní.
Během jednoho roku jsem u Daniel rozpoznala pět různých osobností. Dokáží Daniela ovládat. Došlo i ksebepoškozování. Proto posílám do laskavé péče PhDr. Carlisle Patona v Psychiatrické léčebně Santa Cruz, Kalifornie, Spojené státy Americké.


Osobností rozštěp
Všechny chlapcovi osobnosti mají věk v rozmezí 12-22 let. Poukazují na jeho vnitřní nevyzrálost, nerozhodnost a idoly.
Přičinou je dle všeho traumatické dětství. (PTSD přetrvává hluboko v nevědomí)
Daniel přiznává, že už to dokáže zvládnout bez pomoci.
Odeslán po incidentu s osobností Samem, který si po rozchodu z druhou osobností Lartem podžezal žíly.

Zachary
Fyzický věk: 22 let
Mentální věk: 297 let
Osobnost upíra. Arogantní s dávkou sarkazmu. Nerad se podobruje, rád má vše promyšlené a připravené. Projevuje se u něj impulzivita a agresivita (= napadení Danielova spolužáka).
Tato osobnost se projevu nejčastěji.
Archetyp idolu - připodobňuje se k němu, jedná se o něco špatného, ale oblíbeného.
Danielova slova: Je na mě zlá, ale vím, že mě má rád.

Sam
fyzický věk: 17 let
Osobnost člověka, která předstírá silnou ochraňující složku osobnosti. Uvnitř se však hroutí, čemuž napomáhá bolestivý vztah s Lartem.
Tuto osobnost vídám jako druhou nejčastěji po Zacharym.
Archetyp vnitřního uspořádání - chaos, faleš a zmatek


Larten
fyzický věk: 17 let
Manipulativní , sobecká a poměrně často bezohledná část osobnosti. Tvořil se Samem pár.
Neprojevuje se často.
Archetyp ID - povrchnost

Henry
fyzický věk: 12 let
mentální věk: nezjištěn - podle všeho několik století
Osobnost velmi starého upíra. Viděla jsem ho jen jednou. Moc se neprojevuje, stejně jako Daniel.
Archetyp ideálu - chce jím být, ztracené dětství
Danielova slova: I když je Henry silnější, než Zachary, nikdy nezasáhne, aby ho zastavil.

Carol
fyzický věk: 19 let
mentální věk: 20 let
Velmi mladá osobnost upírky. Citově otevřená, empatická, přívětivá a milá osobnost.
Projevuje se poměrně často.
Archetyp matky.Léčba
Dosavadní léčba - terapie u PhDr. Josephin Strannardové

Děkuji,
J. Strannardová.
Dne: 20.7.2012